Start » Headline, nano STRUKTURY ZnO

ZnO – od nanoRURKI do nanoKAPUSTY

15 września 2009 0 Komentarzy

etyieta obrazka

Większości ludzi, którzy nie zajmują się na co dzień nanotechnolgią, ta dziedzina nauk kojarzy się przede wszystkim z nanoRURKAMI węglowymi (carbon nano tubes CNT). Przy takiej propagandzie zwykły człowiek nie ma sznas zapoznać się z innymi dziedzinami nanotechnologii, do czego i dlaczego jest ona stosowana oraz jakie są kożyści z prowadzenia badań nad jej rozwojem. Nanotechnologia to nie tylko rurki węglowe, ale także inne materiały (ZnO, TiO2, CuO2, Ag, Au, AlN …) oraz inne struktury (nanoPRĘTY, nanoPIRAMIDY, nanoGWIAZDKI, nanoJEŻE, nanoPASTYLKI… ). My w swojej pracy zajmuemy się przede wszystkim badaniem tlenku cynku. Syntezujemy metodami mokrej syntezy chemicznej oraz metodą osadzania z kąpieli chemicznej (chemical bath deposition CBD) różne struktury, które następnie są przez nas aplikowane w różnych urządzeniach. Obecnie prace trwają na trzema projektami:

  • EUROS -grecki bóg wiatru, jego imię opisuje nas projekt poświęcony implementacji nanoMATERIAŁÓW w czujnikach gazów
  • PROMETEUSZ – projekt poświęcony materiałom wytwarzanym pod zastosowania w optoelektronice
  • ASKLEPIOS - grecki bóg medycyny, jego imie opisuje nasz projekt poświęcony zastosowaniu nanoCZĄSTEK w medycynie i biologii

Na blogu będą opisywane wyniki badań, nowych osiągnięć oraz doniesienia z nanoŚWIATKA. Zapraszam do lektury i komentowania.

VN:F [1.6.4_902]
Rating: 3.7/5 (6 votes cast)

Dodaj komentarz!

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz do wpisu.