Start » Archiwa

Artykuły z miesiąca: Wrzesień 2009

Diody - PROMETEUSZ »

[17 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
Diody na bazie ZnO – PROMETEUSZ

Projekt PROMETEUSZ w sposób oczywisty kojarzy się ze światłem. W ramach projektu zajmujemy się badaniem nanoMATERIAŁÓW pod kątem optoelektroniki. Głównym obiektem naszych zainteresowań jest tlenek cynku ZnO. Jest to półprzewodnik typu n z szeroką przerwą zabronioną 3,37 elektronowolta, co odpowiada długości fali ultrafioletu (UV). W naszych badaniach koncentrujemy się na przesunięciu widma emisji w kierunku światła widzialnego. Cel ten można osiągnąć poprzez zmianę przerwy zabronionej materiału, co natomiast uzyskuje się przez wprowadzenie defektów, domieszkowanie lub nanoSTRUKTURY o zmiennej średnicy.
Defekty można otrzymać także poprzez wprowadzenie domieszki. Bardzo popularnym sposobem modyfikowania ZnO …

Czujniki gazu - EUROS »

[15 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
EUROS – nanoMATERIAŁY w czujnikach gazu

EUROS, grecki bóg wiatru jest patronem naszego projektu poświęconego czujnikom gazów. W naszej pracy badamy chemiczne czujniki gazów. Są to zarówno elektrochemiczne czujniki z mieszanym potencjałem jak i czujniki rezystancyjne. W obu przypadkach część aktywną czujnika stanowi półprzewodnikowy tlenek metalu (ZnO, SnO2, TiO2…). Zasadniczy wpływ na czułość oraz selektywność sensorów ma dobór materiału, jego wielkość, skład gradientowy, materiały przyelektrodowe oraz struktura. Dbając o strukturę materiałów gazoczułych, stosujemy w czujnikach nanoMATERIAŁY o dużej powierzchni aktywnej. Materiały te dzięki swoim unikalnym właściwościom pozwalają na obniżenie dolnego progu detekcji czujnika, co w niektórych …

NanoMed - ASKLEPIOS »

[15 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
ASKLEPIOS – nanocząstki w medycynie

ASKLEPIOS to grecki bóg medycyny, dlatego jego imieniem nazwaliśmy nasz projekt zajmujący się badaniami mającymi na celu zastosowanie nanotechnologii w medycynie. Jest to szczególnie wazny projekt dla mnie, gdyż od zawsze chciałem się zajmować zastosowaniem mikrosystemów w medycynie. Tu wprawdzie mamy do czynienia z czymś mniejszym niż mikrosystemy, ale cel jest tak samo szczytny. Obecnie w ramach projektu ASKLEPIOS pracujemy nad bandażem pokrytym nanoCZĄSTKAMI ZnO. Tego typu bandaże oraz plastry z cząstkami złota i srebra są produkowane i stosowane przy bardzo ciężkich, nie chcących się goić ranach. Często jest je …