[15 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
ZnO – od nanoRURKI do nanoKAPUSTY

Większości ludzi, którzy nie zajmują się na co dzień nanotechnolgią, ta dziedzina nauk kojarzy się przede wszystkim z nanoRURKAMI węglowymi (carbon nano tubes CNT). Przy takiej propagandzie zwykły człowiek nie ma sznas zapoznać się z innymi dziedzinami nanotechnologii, do czego i dlaczego jest ona stosowana oraz jakie są kożyści z prowadzenia badań nad jej rozwojem. Nanotechnologia to nie tylko rurki węglowe, ale także inne materiały (ZnO, TiO2, CuO2, Ag, Au, AlN …) oraz inne struktury (nanoPRĘTY, nanoPIRAMIDY, nanoGWIAZDKI, nanoJEŻE, nanoPASTYLKI… ). My w swojej pracy zajmuemy się przede wszystkim badaniem …

Czytaj całość »

NanoMed - ASKLEPIOS »

[21 stycznia 2010 | 0 Komentarzy | ]
Zastosowanie nanoCZĄSTEK w medycynie

Poniżej zostało opisanych kilka podstawowych możliwości zastosowania nanoTECHNOLOGII i nanoCZĄSTEK w biologii i medycynine. Bakteriobójcze właściwości tlenku cynku, złota  oraz srebra, nanoRURKI oraz nanoKULKI, będące nośnikami leków, złote i srebrne materiały pokrywające protezy to przykłady zastosowań nanoTECHNOLOGII w nowoczesnej medycynie. nanoTECHNOLOGIA jest obecna w medycynie już od dawna. Leczy ludzi, ułatwia, a czasem i ratuje życie. Zdażają się jednak przypadki, kiedy to nanoŚWIAT może być szkodliwy dla człowieka. Przyjżyjmy się dokładniej gdzie może być zastosowana nanoTECHNOLOGIA, kiedy na codzień jej używamy oraz kiedy robimy to świadomie, a kiedy nie.
Stosowane materiały
Srebro …

Nanotechnologia »

[21 stycznia 2010 | 0 Komentarzy | ]
Dlaczego nanoTECHNOLOGIA?

nanoTECHNOLOGIA otacza nas obecnie z każdej strony. Często jej właściwości bardzo nam pomagają, ale mogą też okazać się szkodliwe. Czym właściwie jest nanoTECHNOLOGIA i na czym polega jej fenomen? Dlaczego akurat świat nano działa szybciej i sprawniej oraz jakie ma inne zalety poza tym, że zajmuje mniej miejsca?
Te wszystkie pytania dla fizyka lub też chemika zdają się być banalne, a odpowiedzi na nie oczywiste, ale dla innych już nie. Poza czystą fizyką i chemią istnieje ogromna ilość zastosowań nanoTECHNOLOGII w innych dziedzinach nauki i przemysłu. Dla ludzi będących ekspertami w …

Diody - PROMETEUSZ »

[17 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
Diody na bazie ZnO – PROMETEUSZ

Projekt PROMETEUSZ w sposób oczywisty kojarzy się ze światłem. W ramach projektu zajmujemy się badaniem nanoMATERIAŁÓW pod kątem optoelektroniki. Głównym obiektem naszych zainteresowań jest tlenek cynku ZnO. Jest to półprzewodnik typu n z szeroką przerwą zabronioną 3,37 elektronowolta, co odpowiada długości fali ultrafioletu (UV). W naszych badaniach koncentrujemy się na przesunięciu widma emisji w kierunku światła widzialnego. Cel ten można osiągnąć poprzez zmianę przerwy zabronionej materiału, co natomiast uzyskuje się przez wprowadzenie defektów, domieszkowanie lub nanoSTRUKTURY o zmiennej średnicy.
Defekty można otrzymać także poprzez wprowadzenie domieszki. Bardzo popularnym sposobem modyfikowania ZnO …

Czujniki gazu - EUROS »

[15 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
EUROS – nanoMATERIAŁY w czujnikach gazu

EUROS, grecki bóg wiatru jest patronem naszego projektu poświęconego czujnikom gazów. W naszej pracy badamy chemiczne czujniki gazów. Są to zarówno elektrochemiczne czujniki z mieszanym potencjałem jak i czujniki rezystancyjne. W obu przypadkach część aktywną czujnika stanowi półprzewodnikowy tlenek metalu (ZnO, SnO2, TiO2…). Zasadniczy wpływ na czułość oraz selektywność sensorów ma dobór materiału, jego wielkość, skład gradientowy, materiały przyelektrodowe oraz struktura. Dbając o strukturę materiałów gazoczułych, stosujemy w czujnikach nanoMATERIAŁY o dużej powierzchni aktywnej. Materiały te dzięki swoim unikalnym właściwościom pozwalają na obniżenie dolnego progu detekcji czujnika, co w niektórych …

NanoMed - ASKLEPIOS »

[15 września 2009 | 0 Komentarzy | ]
ASKLEPIOS – nanocząstki w medycynie

ASKLEPIOS to grecki bóg medycyny, dlatego jego imieniem nazwaliśmy nasz projekt zajmujący się badaniami mającymi na celu zastosowanie nanotechnologii w medycynie. Jest to szczególnie wazny projekt dla mnie, gdyż od zawsze chciałem się zajmować zastosowaniem mikrosystemów w medycynie. Tu wprawdzie mamy do czynienia z czymś mniejszym niż mikrosystemy, ale cel jest tak samo szczytny. Obecnie w ramach projektu ASKLEPIOS pracujemy nad bandażem pokrytym nanoCZĄSTKAMI ZnO. Tego typu bandaże oraz plastry z cząstkami złota i srebra są produkowane i stosowane przy bardzo ciężkich, nie chcących się goić ranach. Często jest je …